Au­di S8

Allt Om BILAR - - Topplistan -

A8 är Au­dis svar på Mer­ce­desBenz S-Klass. Bi­lar­na är in­te rik­tigt li­ka skö­na att åka i som ­Mer­cor­na, men är å and­ra si­dan be­tyd­ligt ro­li­ga­re att kö­ra. Vill man ha rik­tigt ro­ligt sat­sar med på en S8 som har den skräc­kin­ja­gan­de V10-mo­torn på 450 häst­kraf­ter. Var no­ga med ser­vice­histo­ri­ken här – re­pa­ra­tio­ner kan bli dy­ra. Och kol­la för­säk­rings­kost­na­der fö­re köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.