Mer­ce­des ML

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Mer­ce­des sto­ra suv ML har va­rit en av de här­li­gas­te lyx­su­var­na se­dan den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen ­lan­se­ra­des 1997. Den and­ra ­ge­ne­ra­tio­nen som till­ver­ka­des mel­lan 2005 och 2011 kan va­ra ett rik­tigt kap. Fin komfort, lyx­ig in­red­ning och fak­tiskt hyf­sa­de ­ter­räng­e­gen­ska­per. Bi­lar­na är ­van­li­gast med di­es­lar, men finns ock­så med här­li­ga ben­sin­mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.