Till­ver­ka­des mel­lan 1955 och 1957

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Thun­der­bird bygg­des mel­lan 1955 och 1957 och to­talt så blev det 53 166 ex­em­plar. 1957 för­svann re­serv­hju­let från bak­stöt­fång­a­ren. Istäl­let drogs bak­par­ti­et ut och re­serv­hju­let ham­na­de då i ba­ga­geut­rym­met. Den mest ef­ter­trak­ta­de T-bir­den var den kom­pres­sor­ma­ta­de F-Bird som kom 1957, men som ba­ra gjor­des i 211 ex­em­plar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.