En klas­si­ker att gli­da fram i

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Vi gli­der sak­ta fram i en rik­tig klas­si­ker som mer hör hem­ma i Hol­ly­wood än i Stock­holm. Fak­tum är att just den bil vi sit­ter i sål­des som ny 1956 till en per­son i Hol­ly­wood, vil­ket kanske in­te är så kons­tigt då den snabbt kom att bli stjär­nor­nas gunst­ling. Sport­bil i eu­ro­pe­is­ka mått var på 50-ta­let nå­got helt an­nat i USA. Visst, man ha­de sto­ra mull­ran­de mo­to­rer med en mas­sa musk­ler men väg­håll­ning­en var det in­te så myc­ket be­vänt med. Men för att un­der­stry­ka T-Bir­dens spor­tig­het och lyx sit­ter det en varvräk­na­re bred­vid den sto­ra has­tig­hets­mä­ta­ren. Has­tig­hets­mä­ta­ren är ock­så li­te spe­ci­ell då den på ovan­si­dan har ett ge­nom­skin­ligt glas som släp­per in sol­ljus bakom siff­ror­na på in­stru­ment­tav­lan. Att has­tig­hets­mä­ta­ren se­dan är gra­de­rad till 240 km/tim är väl ock­så ett ut­tryck för spor­tig­het fastän den ba­ra top­pa­de 190 km/tim. Att se­dan 0 till 100 km/tim tog över 19 se­kun­der är gans­ka segt. Det en­da som är stort är ben­sin­för­bruk­ning­en som lig­ger på 2,20 li­ter mi­len så det gäl­ler att ta det lugnt med gaspe­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.