Mil­tal i mi­les 10

Allt Om BILAR - - Listan -

När det gäl­ler pri­va­tim­por­te­ra­de bi­lar blir det ibland svårt att få en klar bild över bi­lens histo­rik, till ex­em­pel hur långt den har gått. Var va­ken på om bi­len är USA-im­port – har den verk­li­gen gått så långt som anges? El­ler är det mi­les i stäl­let för kilo­me­ter? Det är stor skill­nad. En rap­port från Car­fax kan rä­ta ut frå­ge­teck­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.