Fej­kad fa­ce­lift 11

Allt Om BILAR - - Listan - TEXT: DA­VID JAKOBSON ISTOCK

En bil­mo­dell bru­kar upp­da­te­ras i mit­ten av sin livscy­kel. Of­ta hand­lar det om mind­re för­änd­ring­ar, men ibland är det li­te stör­re ny­he­ter. Och då bru­kar bi­lar­na bli dy­ra­re som be­gag­na­de. Det finns lu­ri­ga säl­ja­re som lyc­kas få si­na kun­der att tro att bi­len är upp­da­te­rad. Slå en sig­nal till ge­ne­ra­la­gen­ten och dub­bel­kol­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.