Be­sikt­ning? 7

Allt Om BILAR - - Listan -

Själv­klart vill man kö­pa en ny­be­sik­ti­gad bil och det står of­tast i an­non­sen att bi­len är be­sik­ti­gad. Men är det verk­li­gen sant? Och blev den god­känd? Kol­la Trans­port­sty­rel­sens hem­si­da. Där finns in­for­ma­tion om se­nast god­kän­da be­sikt­ning. Om bi­len säljs obe­sik­ti­gad finns för­mod­li­gen en bakom­lig­gan­de or­sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.