Im­port­bil ska va­ra bil­li­ga­re 3

Allt Om BILAR - - Listan -

Många be­gag­na­de bi­lar har pri­va­tim­por­te­rats till Sve­ri­ge. Det­ta be­hö­ver in­te va­ra då­ligt, of­ta är bi­lar­na li­ka­da­na. Men det hän­der att bi­lar som till­ver­kas för Sve­ri­ge har ex­tra vär­me­pa­ket och mer rost­skydd för att kla­ra vårt kli­mat bätt­re. Of­ta glöm­mer säl­ja­re att in­for­me­ra om im­port, men det fram­går hos Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.