Fel äga­re 6

Allt Om BILAR - - Listan -

Al­la re­gi­stre­ra­de for­don är knut­na till en äga­re och of­tast är det äga­ren som säl­jer sin bil. Det är dock in­te så ovan­ligt att folk för­sö­ker säl­ja and­ras bi­lar och går man på den fin­ten kan det bli stru­ligt. Trans­port­sty­rel­sen har en sms-tjänst som ger svar. Kon­trol­le­ra re­gi­stre­rings­be­vi­set och be gär­na säl­ja­ren le­gi­ti­me­ra sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.