Fel bil på bil­der­na 4

Allt Om BILAR - - Listan -

Det hän­der att säl­ja­re ”lå­nar” bil­der från in­ter­net när de ska an­non­se­ra. Kanske har de ing­en ka­me­ra – el­ler så tyc­ker att bi­len på bil­der­na de hit­tar ser bätt­re ut. Kräv att få se bil­der på bi­len med rätt re­gi­stre­rings­num­mer in­nan du åker i väg för att kö­pa bil. Och väg­rar säl­ja­ren är det för­mod­li­gen nå­got som är skumt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.