Dags för for­dons­skatt? 2

Allt Om BILAR - - Listan -

Det står of­ta i bilannonser att skat­ten på bi­len är be­tald. Men det är säl­lan det skrivs ut att det är dags igen. Den per­son som är re­gi­stre­rad som äga­re vid in­gång­en av den må­nad då skat­ten ska be­ta­las är skatt­skyl­dig. När skat­ten ska be­ta­las fram­går av slut­siff­ran i bi­lens re­gi­stre­rings­num­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.