Skuld på bi­len – myc­ket strul 8

Allt Om BILAR - - Listan -

Många bi­lar, även be­gag­na­de, säljs på av­be­tal­ning. Den som har ta­git på sig skul­den får in­te säl­ja den vi­da­re ut­an att först gö­ra upp med kre­dit­gi­va­ren. Som kö­pa­re av bi­len har du skyl­dig­het att för­säk­ra dig om att skul­den be­ta­las. Ett bra sätt är att gö­ra upp af­fä­ren på en bank där du kan be­vitt­na att säl­ja­ren lö­ser det he­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.