1

Allt Om BILAR - - Listan -

Det är in­te ovan­ligt att bi­lar som säljs är ut­rus­ta­de med ”året-runt-däck”. Och visst lå­ter det smi­digt? Nu är det dock så att det in­te finns någ­ra däck av den här ty­pen. Vad det hand­lar om är dubb­fria vin­ter­däck som of­tast är lag­li­ga, men som har be­tyd­ligt säm­re pre­stan­da på som­ma­ren än som­mar­däck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.