Svac­kig hand­broms

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Jag har en Vol­vo 460 av 93-års­mo­dell. Den gick ige­nom be­sikt­ning­en ut­an an­märk­ning för­ra året. Nu har jag märkt att hand­brom­sen in­te tar or­dent­ligt. Hur all­var­ligt ser be­sikt­ning­en på det? Och ska jag åt­gär­da det­ta re­dan in­nan be­sikt­ning­en i år?

Kur­re MOR­GAN: På par­ke­rings­brom­sen kon­trol­le­ras broms­funk­tion, trans­mis­sion och hjul­broms. Med broms­funk­tion me­nas par­ke­rings­brom­sens to­ta­la brom­s­kraft, an­ligg­ning och rö­rel­se­re­serv. Med trans­mis­sion me­nas par­ke­rings­brom­sens reg­lage, spärr­me­ka­nism, samt stag och vaj­rar. Med hjul­broms me­nas par­ke­rings­brom­sens bromstrum­ma, broms­ski­va och broms­be­lägg. Om man mär­ker att par­ke­rings­brom­sen in­te fun­ge­rar som den ska re­kom­men­de­rar jag att det­ta åt­gär­das om­gå­en­de på ett fack­man­na­mäs­sigt sätt. För­u­tom att par­ke­rings­brom­sen även ska fun­ge­ra som en re­serv­broms så kan en bil som kom­mer i okon­trol­le­rad rull­ning dö­da el­ler ska­da oskyd­da­de tra­fi­kan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.