Drag­kro­ken ros­tig

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Min drag­krok är rätt ros­tig. Vad in­ne­bär det för be­sikt­ning­en?

Emil MOR­GAN: Det be­ror på hur myc­ket rost det finns på dra­gan­ord­ning­en och om ros­ten på­ver­kar tra­fik­sä­ker­he­ten. Drag­ku­lan med till­hö­ran­de dragram är en kopp­lings­an­ord­ning som ut­sätts för sto­ra be­last­ning­ar. Där­för mås­te mins­ta lil­la rost­hål på dra­gan­ord­ning­en un­der­kän­nas. Även mjukrost, rost­ska­da ut­an att det rostat hål, un­der­känns då kopp­lings­an­ord­ning­en vik­tig kom­po­nent för tra­fik­sä­ker­he­ten. Om dra­gan­ord­ning­en god­känns vid kom­man­de kon­troll­be­sikt­ning­en så re­kom­men­de­rar jag att ”kos­me­tisk” rost åt­gär­das för att för­hind­ra rost­ska­dor på dra­gan­ord­ning­en i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.