Var sit­ter chas­si­num­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON

2Var sit­ter chas­si­num­ret på en Chev­ro­let Ta­hoe 2003 på ra­men? Den fick in­te god­känt på bil­prov­ning­en. Jag har le­tat på hö­ger­si­dan, men kan in­te hit­ta det. Bi­len är im­por­te­rad av Svens­ka Bil i Stock­holm 2003.

John­ny MOR­GAN: En­ligt for­dons­tek­niskt da­ta är det in­stan­sa­de chas­si­num­ret på Chev­ro­let Ta­hoe av års­mo­dell 2003 pla­ce­rat på hö­ger ram­balks ut­si­da. Bör­ja med att le­ta i hjul­hu­set hö­ger bak och där­ef­ter un­der hö­ger bak­dörr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.