Und­ring om lam­pa

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Hur släc­ker man ABS-lam­pan i en Su­zu­ki Grand Vi­ta­ra 98?

Bas­se MOR­GAN: Det har jag ing­et bra svar på, ut­an jag re­kom­men­de­rar dig att kon­tak­ta en auk­to­ri­se­rad Su­zu­ki­verk­stad för att få felet åt­gär­dat. Vid kon­troll­be­sikt­ning in­går att kon­trol­le­ra att var­nings­lam­pan för det elektro­nis­ka an­tilås­sy­ste­met (ABS, EBS) fun­ge­rar och in­te var­nar för fel i sy­s­te­met. Om ABS-in­di­ke­ring­en är ur funk­tion el­ler var­nar för fel i sy­s­te­met blir bi­len un­der­känd med krav på om­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.