Kol­ven blev broms­kloss

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Hur ska man by­ta broms­klos­sar på en Au­di A6:a. Jag lyc­ka­des att by­ta dem fram, men in­te bak. Kol­ven som tryc­ker ut klos­sar mot ski­van gick in­te att tryc­ka till­ba­ka. Där­för fick jag in­te plats med de nya. Hur ska jag gö­ra för att tryc­ka på rätt sätt?

Nis­se JONAS: Om din bil är ut­rus­tad med elektrisk par­ke­rings­broms mås­te brom­so­ken sät­tas i ser­vice­lä­ge med lämp­ligt di­a­gnos­in­stru­ment in­nan man kan tryc­ka in kol­var­na, och se­dan åter­stäl­las ef­ter by­tet. An­nars på många bi­lar idag sit­ter p-broms­funk­tio­nen – även på bi­lar med me­ka­nisk ”van­lig” p-broms – i brom­so­ken och då skall kol­var­na vri­das in sam­ti­digt som man tryc­ker. För det­ta an­vänds ett spe­ci­al­verk­tyg. Om in­te kan det helt en­kelt va­ra så att kol­var­na kär­var så myc­ket och då bör man by­ta oken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.