Undran om kam­rem

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Hur ska jag ve­ta när jag ska by­ta kam­rem? Jag har en Vol­vo 460 96:a som jag köp­te be­gag­nad för 10 år se­dan. Då ha­de den gått cir­ka 10 000 mil. Nu har den gått cir­ka 24 000 mil. Jag vet in­te om de ti­di­ga­re ägar­na ha­de bytt kam­rem­men. Kal­le Nils­son JONAS: Det finns en­ligt mig inga säk­ra sätt att se på en kam­rem ex­akt hur gam­mal den är. Ta det säk­ra fö­re det osäk­ra och byt den om du in­te hit­tar kvit­ton el­ler an­nat som tyd­ligt vi­sar när det är gjort sist. Mis­stan­ken är ju kanske att det ald­rig är gjort och då kan man väl häv­da att den går på ”konst­gjord and­ning”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.