Pro­blem vid låg fart

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har en Vol­vo S40 som gått cir­ka 16000 mil. Ibland tänds en lam­pa som ser ut som ett bat­te­ri på in­stru­ment­pa­ne­len. Det hän­der när jag sak­tar ner far­ten. När lam­pan tänds går rat­ten trögt och mo­torn känns som om den är på väg att dö. När jag ga­sar på så släcks lam­pan och bi­len går nor­malt igen. Vad kan felet va­ra? Per JONAS: Det lå­ter som du har en ge­ne­ra­tor som lad­dar då­ligt. Låt en verk­stad gö­ra en ladd­nings­kon­troll och även se över bat­te­ri­et och driv­rem­men. Jag gis­sar att du får till svar att ge­ne­ra­torn bör by­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.