Het motor

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Jag har en Au­di 3 av 1998-års­mo­dell. Mitt pro­blem är att mo­torn går varm om jag in­te kör för­sik­tigt. Ter­mo­sta­ten är bytt och kyl­sy­ste­met ge­nom­spo­lat. Än­då blir det in­te bätt­re. Vad är det för fel?

Lä­sa­re JONAS: Kan va­ra en kyl­fläkt som in­te star­tar el­ler en vat­ten­pump som in­te cir­ku­le­rar or­dent­ligt. Även en ky­la­re som är tät ut­vän­digt kan or­sa­ka det­ta, det vill sä­ga om fartvin­den in­te träng­er ige­nom kyl­flän­sar­na or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.