Svag på tom­gång

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en Vol­vo 740 som går då­ligt på tom­gång. Det känns som att mo­torn näs­tan är på väg att slock­na om jag till ex­em­pel står stil­la vid ett röd­ly­se. Vad kan felet va­ra?

Lä­sa­re JONAS: Luftläc­kage el­ler fel på bräns­le­sy­ste­met/ för­ga­sa­ren be­ro­en­de på mo­to­ral­ter­na­tiv känns rim­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.