Mås­te ha ga­sen i bot­ten

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

7Jag har en Sha­ran 1,8t års­mo­dell 00. När jag läg­ger i väx­el och släp­per kopp­ling­en så står bi­len still. Jag mås­te ga­sa jät­te­myc­ket, upp till 5 000 varv, in­nan bi­len rul­lar. Vet du vad felet kan va­ra.

Lä­sa­re JONAS: Lå­ter ut­an stör­re tve­kan som en ut­sli­ten kopp­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.