Fer­ra­ri som pa­jar fri­sy­ren

Allt Om BILAR - - Innehåll - CARL-FREDRIK ERIKSSON

Här kom­mer bilen som ga­ran­te­rat kom­mer att för­stö­ra fri­sy­ren: LaFer­ra­ri – som cab.

Li­te mer än tre år har gått sen ef­ter­trä­da­ren till le­gen­da­ris­ka Fer­ra­ri-mo­del­len En­zo pre­sen­te­ra­des. Det var svårt att in­te im­po­ne­ras av bilen med 963 häst­kraf­ter som be­skrevs som en ex­pe­ri­ment­bil.

Och in­te kom­mer väl folk sän­ka si­na ögon­bryn när den tak­lö­sa ver­sio­nen är på gång.

Häst­kraf­ter­na un­der mo­tor­hu­ven för­blir oför­änd­ra­de från för­ra mo­del­len och den kom­mer även att ha sam­ma hy­brid­driv­li­na som den tak­pryd­da ver­sio­nen, det vill sä­ga en V12-mo­tor på 800 häst­kraf­ter som för­stärks av en el­mo­tor på 163 ku­sar. Med ett vrid­mo­ment på 800 newton­me­ter är den up­pe i 100 kilo­me­ter i tim­men på blixt­snab­ba 2,9 se­kun­der.

Nor­malt sett bru­kar cab­bar­na va­ra nå­gon ti­on­dels se­kund lång­sam­ma­re men det är ett pro­blem som fått sin lös­ning tack va­re det lös­tag­ba­ra ta­kets lät­ta kon­struk­tio­ner. Ta­ket kom­mer i två ut­fö­ran­den – en hard top i kol­fi­ber och en soft top i tyg.

Det finns egent­li­gen ba­ra en ha­ke: bilen är re­dan slut­såld ef­ter att kli­en­ter och sam­la­re haft för­tur till den be­grän­sa­de upp­la­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.