Topp­fart 290 km/ h på Hoc­ken­heim

Allt Om BILAR - - Innehåll - CARL-FREDRIK ERIKSSON

Re­kord­sug­na Lo­tus släp­per sin ­snab­bas­te bil nå­gon­sin.

Med en topp­fart på 290 km/h och 0-100 på tre se­kun­der kla­rar bilen det ul­ti­ma­ta testet – tys­ka ra­cing­ba­nan Nür­bur­grings nordslinga – un­der sju mi­nu­ter.

Lo­tus 3-Ele­ven har ti­di­ga­re satt nytt varvre­kord på Hoc­ken­heim-ba­nan i Tyskland med ti­den 1.06,2.

Och nu kan det blir fler. Den nya mo­del­len har det mesta som krävs för snab­ba varv­ti­der: Miche­lin Pi­lot Sport Cup 2-däck, ställ­ba­ra Öh­lins-däm­pa­re och kräng­nings­häm­ma­re samt en kol­fi­ber­stol på ba­ra 5,3 ki­lo. Dess­utom finns en sex­väx­lad Xtrac-lå­da med padd­lar och dif­fe­ren­ti­al­broms.

Bilen är för­vå­nans­värt lätt och väger un­der ett ton. Den får si­na for­mer från en kol­fi­ber­ka­ross på ba­ra 40 ki­lo. Un­der ka­ros­sen finns ett mo­di­fi­e­rat alu­mi­ni­um-chas­si och un­der hu­ven göm­mer sig en över­lad­dad V6-mo­tor på 3,5 li­ter som fått ef­fek­ten lyft till 466 häst­kraf­ter.

Lo­tus nö­jer sig dock med 311 ex­em­plar av ra­cing­ver­sio­nen men de er­bju­der även en nå­got lug­na­re gat­ver­sion av 3-Ele­ven. I den sit­ter en van­li­ga sex­väx­lad lå­da och häst­kraf­ter­na stan­nar på 416 styc­ken, vil­ket är 50 fär­re än i ra­cing­ver­sio­nen. Pri­set är 200 000 kro­nor läg­re är ra­cing­ver­sio­nen, vil­ket in­ne­bär 1,1 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.