Det grö­na hel­ve­tets best

Allt Om BILAR - - Innehåll - CARL-FREDRIK ERIKSSON

För två år se­dan kom värsting­bi­len Mer­ce­des AMG GT och i år kom­mer nå­got än­nu vär­re och slag­kraf­ti­ga­re: Mer­ce­des AMG GT R. Vad sägs om 700 newton­me­ter, 585 häst­kraf­ter och en topp­fart på 318 km/h?

Den nya mo­del­len med åt­ta­cy­lind­rig V8-mo­tor pre­sen­te­ra­des i sam­band med Good­wood Fes­ti­val of Speed och har fått det obly­ga smek­nam­net ”Grö­na hel­ve­tets best”. Nam­net syf­tar dels på ka­ross­fär­gen, dels på plat­sen där mo­del­len har ut­veck­lats: Nür­bur­grings nordslinga i Tyskland som kal­las Det grö­na hel­ve­tet.

Tack va­re den sjuväx­la­de AMG Speeds- hift-dub­bel­kopp­lings­lå­dan kan 0-100 km/h av­ver­kas på 3,6 se­kun­der vil­ket är två ti­on­de­lar snab­ba­re än GT S och fy­ra ti­on­de­lar snab­ba­re än GT.

När du väl har ta­git dig upp till 100 km/h blir bak­hjuls­styr­ning till fram­hjuls­styr­ning - vil­ket är nytt för den kom­man­de mo­del­len. Det en­da ne­ga­ti­va är att för­bruk­ning­en gått från 0,94 li­ter per mil till 1,0 li­ter per mil.

För­sälj­nings­start är satt till slu­tet av no­vem­ber i år, där­e­mot så drö­jer mark­nads­in­tro­duk­tio­nen till mars näs­ta år..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.