Nis­san 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Nis­san har en af­fär ihop med Uefa och Cham­pi­ons Le­a­gue i fot­boll och syns där på fle­ra oli­ka sätt. Nis­san tog över ef­ter Ford och har kom­mit in med en rad ­frä­scha mark­nads­fö­ringsidéer. Re­klam­fil­men med fot­bolls­spe­la­re som rör sig runt bi­lar­na är kanske li­te ba­nal men jag tyc­ker att den fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.