Hyun­dai 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Un­der EM i fot­boll har Hyun­dai verk­li­gen ta­git hem sin in­ter­na­tio­nel­la sats­ning på att få sprid­ning på sitt va­ru­mär­ke. Skyltre­kla­men un­der EM-mat­cher­na var in­ten­siv. Ty­värr var de svens­ka bil­hand­lar­na li­ka se­ga som det svens­ka lands­la­get. Jag ha­de hop­pats på fräc­ka­re er­bju­dan­den och tuf­fa­re sats­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.