BMW Z5.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW ar­be­tar med en ef­ter­föl­ja­re till Z4, som tro­li­gen ska kal­las Z5. Z5 är ett re­sul­tat av sam­ar­be­tet med Toyo­ta som ska myn­na ut i en bak­hjuls­dri­ven sport­bil. BMW väl­jer tro­li­gen att bör­ja med en cab­ri­o­let­ver­sion me­dan Toyo­ta av allt att dö­ma byg­ger en cou­pé först, en bil som vän­tas få nam­net Sup­ra. Det blir bå­de fyr- och sex­cy­lind­ri­ga mo­to­rer och de­but sent 2017 för Z5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.