SKO­DA YETI.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sko­da för­be­re­der en stor lan­se­ring av sin nya sto­ra suv, men sam­ti­digt ska gam­la Yeti hål­las vid liv. Sko­da har re­dan fått skro­ta tan­ken på en ny Room­s­ter ef­ter att ha va­rit ute och tes­tat un­der ka­mou­fle­ring­en av en VW Cad­dy. Här an­vän­der Sko­da en VW Ti­gu­an för att för­sö­ka göm­ma den nya Yeti som vi miss­tän­ker är på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.