MER­CE­DES GLT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des blir en ny kon­kur­rent i den allt tuf­fa­re pick­up-klas­sen. Och sam­ar­be­tet med Nis­san ger Mer­ce­des till­gång till nya Na­va­ra för ut­veck­ling­en av sin bil som det ryk­tas ska dö­pas till GLT. Vi gis­sar att Mer­ce­des kom­mer att gö­ra en mer egen de­sign än den på test­bi­len, som på­min­ner myc­ket om Na­va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.