AU­DI A8.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

2017 ska Au­di rul­la fram fjär­de ge­ne­ra­tio­nen av Au­di A8. Bilen har va­rit på Nür­bur­gring för tes­ter och vi kan se att den på­min­ner myc­ket om Pro­lo­gue Con­cept vi såg re­dan 2014. Stor­le­ken blir den­sam­ma som dagens A8 men de­sig­nen är kraf­ti­ga­re och tyd­li­ga­re. Platt­for­men häm­tas från Au­di Q7 som ock­så får de­la med sig av driv­li­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.