AL­FA ROMEO STELVIO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Al­fa Romeo ska för­stås hänga på pre­mi­um-suv-tå­get och test­bi­len Stelvio har synts ut­an­för Tu­rin. Nu har Stelvio tap­pat en del av sin ka­mou­fle­ring och vi kan tyd­ligt se en slut­tan­de tak­lin­je. Al­fa Romeo job­bar hårt för att Stelvio ska lan­se­ras ti­digt 2017. Pla­nen var åt­ta nya mo­del­ler se­nast 2018 och Stelvio är ba­ra bil num­mer två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.