PORSCHE 911 GT2 RS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

här ser ut som en an­sikts­lyft ver­sion av Porsche 911 GT3 RS. Men pla­ce­ring­en av av­gas­rö­ren skvall­rar om att det här i själ­va ver­ket kan va­ra en nya 911 GT2 RS. Luftin­ta­gen är stör­re och fler vil­ket kan ty­da på att det blir en dub­bel­tur­bo som be­hö­ver ex­tra kyl­ning. Bil­der­na av­slö­jar ock­så en stör­re vinge och ett ag­gres­si­va­re ae­ro­dy­na­mik­pa­ket. Vi kan vän­ta oss en mo­tor på när­ma­re 700 häst­kraf­ter i den här nya värsting­bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.