Mer­ce­des vill ut­nytt­ja Po­ké­mon-hys­te­rin

Allt Om BILAR - - Alltombilar - CARL-FREDRIK ERIKSSON

Det rå­der Po­ké­mon Go-hy­ste­ri i värl­den – och det ut­nytt­jas av så­väl ent­re­pre­nö­rer som sto­ra fö­re­tag. Nu ska Mer­ce­des åter­för­säl­ja­re lä­ra si­na an­ställ­da om hur de an­vän­der så kal­la­de ”lu­re mo­du­les” för att loc­ka spe­la­re till af­fä­ren. Dess­utom upp­ma­nas de att re­gi­stre­ra Po­keStops i af­fä­rer­na, skri­ver NDTV.

CARL-FREDRIK ERIKSSON

CARL-FREDRIK ERIKSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.