BAR­CE­LO­NA. Kia gjor­de rätt

Kia pra­tar myc­ket om den nya de­sig­nen. Om kö­re­gen­ska­per­na och de fi­na ut­rym­me­na. Jag tyc­ker att det all­ra bäs­ta med nya Kia Ni­ro är hy­brid­driv­li­nan. Änt­li­gen en hy­brid som upp­trä­der som en van­lig bil.

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT: JAN-ERIK BERGGREN

KIA SNABBUTVECKLADE Ni­ro och när de vid pre­sen­ta­tio­nen av bilen strax norr om Bar­ce­lo­na – för öv­rigt sam­ma plats där de ti­di­ga­re i år vi­sa­de nya Spor­tage - pre­sen­tar si­na mål­grupp­sa­na­ly­ser slås man av hur rätt det blev. Kia ut­veck­la­de Ni­ro på tre år och taj­ming­en för bilen är per­fekt. Allt fler bil­kö­pa­re vill sit­ta högt upp. Allt fler nö­jer sig med en bil i Golf-stor­lek. Allt fler sneg­lar på hy­brid­bi­lar för att sän­ka bräns­le­för­bruk­ning­en och för att kom­ma åt vis­sa skat­te­lätt­na­der.

Ki­as nya mark­nads­chef i Eu­ro­pa, Ar­tur Martins, por­tu­gis som i sam­band med vis­ning­en för­stås in­te kun­de und­gå att pra­ta li­te fot­boll, be­rät­tar att Kia ock­så ta­git ti­di­ga­re kri­tik på all­var. De har allt­så job­bat myc­ket med kö­re­gen­ska­per­na.

Kia Ni­ro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.