Väl­digt bra grund­ni­vå

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SVENS­KA IMPORTÖREN väl­jer för­stås att ploc­ka in bland an­nat au­tobroms och fil­kör­nings­as­si­stent som stan­dard. Au­tobrom­sen fun­ge­rar för has­tig­hets­skill­na­der mel­lan 8-70/80 km/tim be­ro­en­de på om bi­lens ra­dar/ ka­me­ra ser bi­lar el­ler fot­gäng­a­re. Ty­värr svå­ra­re att se mo­pe­der/cyklar bak­i­från. Än­då väl­digt bra grund­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.