Den bäs­ta jag kört

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BEN­SIN­MO­TORN PÅ 1,6 li­ter är be­sked­lig och den be­hö­ver verk­li­gen hjälp av el­mo­torn för att fun­ge­ra op­ti­malt. Än­då vill jag på­stå att det här är den bäs­ta hy­brid­driv­li­nan jag kört och det be­ror myc­ket på dub­bel­kopp­lings­lå­dan och Ki­as strä­van ef­ter att verk­li­gen göm­ma un­dan de ne­ga­ti­va ef­fek­ter­na av de två oli­ka mo­to­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.