In­te ut­rym­me för många val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR TROR KIA på sin tak­tik med en väl­ut­rus­tad grund­ni­vå och två till­vals­pa­ket på det. Ef­tersom bi­lar­na byggs i Ko­rea finns det in­te ut­rym­me för in­di­vi­du­el­la val på sam­ma sätt som för bi­lar som byggs i Eu­ro­pa – det kos­tar för myc­ket att hål­la al­la möj­lig­he­ter öpp­na. Jag vill ha li­te av var­je i pa­ke­ten och då slu­tar det med 40 000 kro­nor ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.