Följ­samt och di­rekt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI FÅR TES­TA Kia Ni­ro på en sla­lom­ba­na på en par­ke­rings­plats och visst är ­styr­ning­en och chas­sit väl­digt följ­samt och di­rekt. Men Kia har såklart först och främst byggt en kom­for­ta­bel bil. 16-tums­hjul blir stan­dard på al­la Ni­ro i Sve­ri­ge vil­ket ock­så bi­drar till det ne­utra­la in­tryc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.