En tyst bil i al­la lä­gen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

KIA HAR AR­BE­TAT hårt med att få bort oli­ka stö­ran­de ljud från mo­tor och väg­ba­na. An­led­ning­en är att bilen körs re­la­tivt myc­ket på ba­ra el och då hörs det mesta. Det ger en tyst bil i al­la lä­gen. Sto­lar­na är be­kvä­ma, även om jag gär­na ha­de sett li­te läng­re sits. Ty­värr får vi in­te sto­lar­na med fläkt till Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.