För­bätt­rad tek­nik

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MILJÖBIL EN­LIGT dagens svens­ka de­fi­ni­tion, men kanske än­nu vik­ti­ga­re är att driv­li­nan fun­ge­rar bra även ut­an­för kör­cy­keln. Kör du nor­malt för­sik­tigt så får du en låg för­bruk­ning och lå­ga CO2-vär­den. Har verk­li­gen in­te va­ra fal­let för al­la hy­brid­bi­lar ti­di­ga­re. Kia har lyc­kats för­bätt­ra en re­dan okej tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.