Pris­värd även med pa­ke­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

GRUNDPRIS ÄR 229 900 kro­nor, då in­går den fi­na sä­ker­hets­ut­rust­ning­en med au­tobroms och kli­matan­lägg­ning. Men för att få regn­sen­sor, us­but­tag och par­ke­rings­sen­sor bak be­hö­ver jag kö­pa förs­ta pa­ke­tet för 19 900 kro­nor. Vill jag sen ha lä­der­kläd­sel och p-sen­sor även fram kos­tar det yt­ter­li­ga­re 19 900 kro­nor. Slut­pri­set på när­ma­re 270 000 kro­nor är än­då kon­kur­rens­kraf­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.