Krång­lar in­te till det

Allt Om BILAR - - Provkörning -

KIA KRÅNG­LAR IN­TE till det i de­sig­nen ut­an an­vän­der sin ty­pis­ka grill och två bå­gar bå­de fram och bak för att sär­skil­ja sig. En hög tak­lin­je ger bra in­nerut­rym­men och lyk­tor­na är snyggt ned­to­na­de i de­sig­nen. En väl­digt rak och platt bak­luc­ka ska ge bäs­ta luft­mot­stånds­vär­de och hur luf­ten styrs runt, ige­nom och un­der bilen har fått sty­ra många de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.