Skär­men känns li­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ÄVEN PÅ IN­SI­DAN är det en­kelt, rakt och klas­siskt. Den svens­ka importören väl­jer ty­värr att nöja sig med svart in­red­ning men det finns en snygg grå ton och ock­så snyg­ga vi­ta de­tal­jer på and­ra mark­na­der. Sjutums­skär­men i mitt­kon­sol­len känns i mins­ta la­get och ty­värr kos­tar us­but­tag ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.