Syn­te­tisk styr­käns­la

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR KÄN­NER VI igen kö­re­gen­ska­per­na från and­ra ko­re­ans­ka bi­lar. Styr­käns­lan är täm­li­gen syn­te­tisk. Styr­ning­en går att stäl­la i tre lä­gen – komfort, nor­mal och sport. Men käns­lan finns in­te där – oav­sett lä­ge. Bilen är till­räck­ligt för­tro­en­de­in­gi­van­de för nor­mal kör­ning i var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.