Mer be­hövs in­te här

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI KÖR DIESELN på 115 häst­kraf­ter som är pa­rad med en au­to­mat­lå­da. Kraf­ten är väl av­vägd för mo­del­len, mer be­hövs in­te. Au­to­mat­lå­dan fun­ge­rar all­de­les ut­märkt och väx­lar smi­digt i bak­grun­den ut­an att man tän­ker på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.