Prak­tisk för­va­ring

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PÅ IN­SI­DAN ÄR det in­te li­ka fräckt, men det är triv­samt. Det är myc­ket plast, men Ssa­nyong li­var upp det he­la med någ­ra blan­ka de­tal­jer och trev­li­ga lin­jer. Elas­tis­ka snö­ren i stäl­let för för­va­rings­fic­kor på stols­ryg­gar­na i bak­sä­tet gil­lar vi där­e­mot in­te – i öv­rigt finns det gott om prak­tisk för­va­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.