At­trak­tivt pris­satt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en li­ten suv som sam­ti­digt har rik­tigt bra ut­rym­men i ku­pén och hyf­sad last­för­må­ga. Instegs­ver­sio­nen bör­jar på 149 900 kro­nor, och med den prislap­pen så är Ti­vo­li en av de mest at­trak­tivt pris­sat­ta bi­lar­na i seg­men­tet. 5 års ny­bils­ga­ran­ti är ett plus. Men andra­hands­vär­det är osä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.