Har en låg för­bruk­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

CYLINDERAVSTÄNGNING sän­ker för­bruk­ning­en på ben­si­na­ren som stan­nar på 5,4 li­ter per tio mil och 123 gram CO2 per kilo­me­ter. Det är lågt och kon­kur­rens­kraf­tigt men för­stås en bra bit ifrån de nya mil­jö­bils­grän­ser­na och må­let på 90 gram CO2 i snitt. Al­la som ogil­lar die­sel på grund av de far­li­ga par­tik­lar­na bör än­då notera att jag för­or­dar ben­sin....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.